Comunitat

Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez vienen, pero las pequeñas nos rodean todos los días.

Sally Koch

 

La nostra missió ja emfatitza la importància de la comunitat quan s’esmena “des de i per la participació i la dinamització comunitària i de forma articulada amb el teixit associatiu”. La Gresca és una associació propera a les persones i entitats, que treballa per l’educació en el temps lliure, però també per l’estructuració i vertebració del teixit associatiu, per la no exclusió social i per la millora de la qualitat de vida del barri.

Promoció i participació en un ventall heterogeni d’iniciatives arrelades al barri i als municipis amb la finalitat d’afavorir la participació activa dels infants i joves en el procés del seu propi desenvolupament social i cultural.

La Gresca participa activament en la vida social i pública del nostre entorn. Un moment important de la vida col·lectiva del barri és al setembre per les Festes de la Tardor, que han esdevingut un tret d’identitat. La comunitat és entesa com un tot, i per això la nostra voluntat de treballar en xarxa, on totes les entitats i organismes s’esforcen per treballar de la mà pel bé de la comunitat.

Descarrega el tríptic