Visió, Missió i Valors

Som una entitat amb un gran desig d’educar infants i joves en el temps lliure, amb una vocació transformadora i d’inclusió social. Un projecte compartit, creatiu i ambiciós i una feina feta amb il·lusió i esforç, partint d’una actitud i un compromís ciutadà i solidari amb l’entorn.

La nostra missió

Educar en el temps lliure d’infants i joves i treballar per la inclusió social al barri Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons, des de i per la participació i la dinamització comunitària i de forma articulada amb el teixit associatiu.

La nostra visió: Un altre barri és possible

Estem compromesos a orientar el nostre treball, amb les persones i la comunitat, vers:

Un barri participatiu

Un barri compromès, crític i lluitador, que treballa per la promoció de la democràcia i la coresponsabilitat de tots els sectors socials

Un barri divers

Un barri solidari i acollidor, obert a la pluralitat i intercultural, que respecta les diferències

Un barri sense desigualtats

Un barri que lluita contra les desigualtats socials i econòmiques, on se supera la lògica del mercat i on es possibilita l’accés als serveis públics en igualtat de condicions

Un barri per infants i joves

Un barri per a les persones, especialment els infants i els joves, que possibilita espais de temps lliure educatiu de qualitat

Un barri amb identitat pròpia

Un barri amb identitat en constant procés de construcció dinàmica i diversa, un barri com a espai comunitari, dignificat i cohesionat

Un barri saludable i feliç

Un barri per a les persones, no contaminat, integrat al l’entorn natural

Els nostres valors

Els valors constitueixen els punts de referència que expressen la cultura de La Gresca i li atorguen identitat:

La participació

Busquem formes de participació, implicació i coresponsabilitat

La solidaritat

Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació

La diversitat

Entenem la diversitat com una riquesa desitjable

La felicitat

Cerquem una ètica basada en la confiança en la persona i en la recerca de la felicitat

La sostenibilitat

Volem avançar cap a un món més sostenible

Els valors de l’organització

Els valors de l’organització regeixen l’acció i descriuen com es duu a terme la missió de La Gresca:

La cooperació

Volem treballar a partir de l’acció conjunta mitjançant el treball en xarxa

La comunicació i la coordinació

La coordinació a partir del treball en equip, amb flexibilitat organitzativa i a partir d’una comunicació transparent, permanent i transversal

La motivació

Incentivant el treball vers l’empatia, la implicació, la coresponsabilitat i el compromís

L’aprenentatge i l’acció

Afavorint l’aprenentatge permanent, l’avaluació, la millora i la transformació de la nostra acció comuna