Serveis educatius

Apostem per una societat responsable i justa, i la nostra eina és el treball amb la comunitat.

 

La Gresca ofereix un ventall de serveis educatius per a fer en el temps lliure destinats a escoles, centres educatius no formals, ajuntaments, empreses i entitats. Aquests van destinats a totes les edats, tant en activitats diàries com puntuals. Considerem necessari cultivar la sensibilitat educativa i la cultura pedagògica de les famílies i dels interlocutors socials, per això, tota la nostra oferta té un caràcter lúdico-educatiu.

Actualment oferim:

  1. Serveis d’acollida matinal i/o de tarda: Aquests dos espais els dediquem fonamentalment al lleure, amb l’objectiu que els infants es diverteixin, juguin i aprenguin en un ambient distès, abans i després d’acabar la jornada escolar. Les activitats que es realitzen són jocs, cançons, danses, dibuix, etc. Des d’un ambient càlid, relaxat, lúdic i fent que l’infant a partir dels seus interessos se senti còmode en el grup. Actualment treballem aquest servei a les escoles del barri i a una escola del centre de Cerdanyola.

  2. Extraescolars: Aquest servei es treballa amb el centre i l’AMPA directament per tal d’oferir durant l’horari no lectiu, una atenció lúdica i educativa de qualitat, amb la finalitat de participar en el desenvolupament de l’infant per mitjà d’una oferta d’activitats adaptades a les necessitats dels infants, com també, de qualitat i ben planificades. Per aquest motiu, oferim un servei ampli que complementa la formació personal dels nens i nenes dins l’àmbit escolar. Actualment és un servei que oferim a les dues escoles del barri.

   Totes les propostes d’activitats s’adapten a les singularitats del centre, actualments estem fem:

   Activitats especialitzades: Expressió musical, teatre, dansa, robòtica educativa, etc. Totes basades amb una metodologia, una atenció individualitzada i adaptades a les habilitats, capacitats i interessos dels infants.

   Activitats esportives: Treballen els valors del treball en equip i amb una metodologia de treball cooperatiu, sempre no deixant de banda els valors de l’esport competitiu, el saber perdre i el saber guanyar.

   Aprenem junts: El projecte Aprenem junts és una iniciativa del Centre d’Esplai La Gresca per millorar l’èxit educatiu i escolar. Un recurs que s’ofereix actualment a les dues escoles del barri, dos cops per setmana a infants de primària acompanyats de les seves famílies. Aquest espai, està dinamitzat per un professional dotat de recursos per tal d’oferir eines a les famílies en quant a l’elaboració de les tasques escolars dels seus fills i filles, com també de complementar la funció que es fa des de l’escola. En tot aquest marc es promou la creativitat, la iniciativa i l’autonomia de cada infant. Es considera prioritari el treball des d’una perspectiva preventiva amb la intensificació de l’acompanyament a l’escolaritat abans que apareguin dificultats d’aprenentatge. L’equitat és un dels principis fonamentals que regeixen aquest projecte, tenint en compte la situació difícil de moltes famílies de Catalunya. Per aquest motiu, La Gresca ofereix aquest servei amb unes condicions accessibles per a totes les famílies que ho vulguin sol·licitar a l’escola.

  3. Serveis educatius destinats a pares i mares. En aquest espai treballem amb les famílies per tal d’oferir un lloc on poder relacionar-se, per mitjà de xerrades o tallers amb l’objectiu d’establir relacions i vincles en un espai comú. Algunes d’aquestes propostes són:

   Xerrades pedagògiques: Actualment és un recurs que s’ofereix a les dues escoles del barri i un cop per setmana en horari de 15-16.30h i te com a finalitat proporcionar a les famílies les eines necessàries per a desenvolupar les seves funcions com a pares i mares. El funcionament habitual és compaginar les xerrades formatives (nutrició, salut infantil, educació, etc.), amb la realització de diferents tallers (cuina, gestió econòmica, etc.) i poder pal·liar dubtes de com arribar a portar des de la visió de mares i pares les etapes de creixement i evolució del seu nen o nena. La finalitat d’aquest espai és poder crear un clima de diàleg on presentar les preocupacions i compartir vivències i a la vegada crear llaços afectius.

  4. Serveis educatius als Ajuntaments. Des de la nostra entitat gestionem, organitzem i dirigim qualsevol programa que s’hagi creat per cobrir les necessitats dels ciutadans/es. Poden ser acollides esporàdiques, servei de visites a algun lloc d’interès, gestionar i dinamitzar programes destinats a infants, joves i famílies d’educació, lleure o formació ocupacional. Actualment, els caps de setmana dotem d’activitats d’oci un grup de joves amb diversitat funcional.

  5. Serveis educatius en centres educatius no formals. Oferim la possibilitat de fer cursos, xerrades de lleure, d’educació, d’orientació laboral, de teràpia familiar, etc. gràcies a l’equip multidisciplinari del que disposa aquesta entitat.