La gestió transparent

L’acció social que desenvolupa La Gresca es sosté gràcies a la suma d’esforços de les persones, les empreses, l’administració i la ciutadania compromesa.

La nostra entitat, com a associació sense finalitat de lucre, obeïnt a la nostra naturalesa jurídica i per coherència amb la nostra missió, visió i valors, estem compromesos amb el conjunt de la societat i, més especialment, amb els col·lectius als quals adrecem la nostra activitat i dels qui rebem suport, tant econòmic com humà. Per tant, per a nosaltres, la transparència és un valor intrínsec que no podem defugir.

Podeu consultar aquí tota la documentació sobre la gestió diària de la entitat, d’acord a la Llei 19/2014, relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat.

La Gestió econòmica

Informe auditoria Gresca 2022

Informe auditoria Gresca 2021

Informe auditoria Gresca 2020

Informe auditoria Gresca 2019

Informe auditoria Gresca 2018

Informe auditoria Gresca 2017

Informe auditoria Gresca 2016

Contractes_i_convenis

Documentació sobre l’entitat

Estatuts Gresca

Registre

Junta directiva