La gestió transparent

L’acció social que desenvolupa La Gresca es sosté gràcies a la suma d’esforços de les persones, les empreses, l’administració i la ciutadania compromesa.

La nostra entitat, com a associació sense finalitat de lucre, obeïnt a la nostra naturalesa jurídica i per coherència amb la nostra missió, visió i valors, estem compromesos amb el conjunt de la societat i, més especialment, amb els col·lectius als quals adrecem la nostra activitat i dels qui rebem suport, tant econòmic com humà. Per tant, per a nosaltres, la transparència és un valor intrínsec que no podem defugir.

Podeu consultar aquí tota la documentació sobre la gestió diària de la entitat, d’acord a la Llei 19/2014, relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat.

La Gestió econòmica

Informe auditoria Gresca 2021

Informe auditoria Gresca 2020

Informe auditoria Gresca 2019

Informe auditoria Gresca 2018

Informe auditoria Gresca 2017

Informe auditoria Gresca 2016

Contractes_i_convenis

Documentació sobre l’entitat

Estatuts Gresca

Registre

Junta directiva