Famílies

La família és la fàbrica que produeix personalitats humanes perquè constitueix l’espai privilegiat de la socialització.

Talcott Parsons

 

La nostra visió en l’educació de l’infant va més enllà del propi infant. Considerem que la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles està directament relacionada amb la millora de la qualitat de vida dels infants.

El nostre projecte va destinat a que les famílies puguin participar de la nostra entitat, creant cohesió i generant una percepció de comunitat educativa. Organitzem espais terapèutics i espais lúdics amb la finalitat que les famílies puguin fer de La Gresca, el seu lloc de referència.