Famílies

La família és la fàbrica que produeix personalitats humanes perquè constitueix l’espai privilegiat de la socialització.

Talcott Parsons

La nostra visió en l’educació va més enllà del propi infant. Considerem que la participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles està directament relacionada amb la millora de la qualitat de vida dels infants.

El nostre projecte va destinat a que les famílies participin de l’entitat, creant cohesió i generant comunitat educativa. Organitzem espais terapèutics i espais lúdics amb la finalitat que les famílies puguin fer de La Gresca, el seu lloc de referència.

Duem a terme actuacions diverses durant el curs escolar i en temps de vacances.

Grups de suport “En família”

 

Servei d’intervenció psicològica

Oferim recolzament psicològic i terapèutic als pares i mares dels infants i joves participants amb la finalitat d’intervenir en el benestar emocional en el nucli familiar.

Grup de mares i pares

Oferim una proposta dirigida a les famílies que compagina xerrades formatives (nutrició, salut infantil, educació, TiC’s, criança positiva i d’autocures), amb la realització de tallers pràctics (economia domèstica, elaboració de currículums, cuina saludable, hàbits, límits i relacions a casa…).

L’hora del cafè

Creem l’espai de diàleg conduït per una especialista que genera intercanvis d’experiències, d’opinions i coneixements entre els i les participants. Són espais en un context semi-formal que facilita una bona dinàmica de grup, participativa, flexible, de reflexió i d’ajuda mútua. A partir de les necessitats detectades en el grup es planifica un itinerari específic i adaptat. Es treballa l’empoderament de les dones i la prevenció de la violència domèstica entre molts d’altres temes.

Grup d’integració emocional

Aquest és un espai on els pares i mares poden visualitzar la situació que els està creant un malestar emocional i, mitjançant tècniques de meditació, poden ajudar a diluir les emocions que els està removent amb l’objectiu de poder millorar alguns aspectes de la seva vida. Es tracta d’aplicar una tècnica terapèutica, conduïda per una terapeuta familiar i una tècnica certificada, com a mesura o intervenció complementària al grup de suport familiar.

Lleure eduacatiu en família

Organitzem activitats lúdico-educatives conjuntes pares/mares-fills/es durant el curs: dinar de germanor, colònies familiars, festa d’aniversari, excursions i sortides.

Activitats comunitàries

Dinamitzem la participació de les famílies en les activitats comunitàries del barri: Festes de la Tardor (festes del barri), Cavalgada de Reis o la Rua de Carnestoltes.

Tallers, xerrades i formacions

Potenciem la creació de grups de treball on es treballa un pla de treball conjunt a través de 4 mòduls de treball (connecta’m amb l’aula, economia d’anar per casa, criança positiva i cuida’t).