Comunitat: adults i gent gran

“Qui aconsegueix conservar la capacitat de percebre la bellesa, no envellirà mai”

Franz Kafka

 

Els estudis sobre gent gran han pres una gran rellevància des de diferents disciplines ja que l’envelliment de la població planteja nous escenaris i nous reptesa la ciència i a la societat en general. El fenomen de transformació demogràfica ha donat lloc a nombroses investigacions i a diverses polítiques per a brindar una millora en la qualitat de vida de les persones grans des de diversos sectors. Com a fenomen social requereix d’una mirada des del paradigma de la complexitat, d’un abordatge interdisciplinari i del disseny d’estratègies integrals.
És per aquest motiu, que el nostre projecte sorgeix pensant en totes aquelles persones en edat de maduresa per les quals vetllarem per crear un lleure social, cultural i preventiu. Totes les activitats que s’ofereixen són gratuïtes.

Per una banda s’ofereixen diversos tallers diaris que es realitzen al Centre Cívic de la Mancomunitat i són activitats diàries que es realitzen tant al matí com a la tarda. La tipologia d’activitats és diversa en funció des interessos i la demanda dels usuaris, ja que són ells mateixos els que trien i proposen els horaris.

 

A més d’aquests tallers que permeten crear una rutina a la gent gran, una altra de les activitats que s’ofereixen són les xerrades de temàtica diversa realitzades per professionals que es poden utilitzar com a eines i recursos en el dia a dia de la gent gran. Els aprenentatges que es produeixen en aquestes xerrades són aplicables a la quotidianitat d’aquests sector de la població per fer el seu dia a dia més fàcil.

També s’ofereixen excursions, més concretament es realitza una per trimestre. A més de totes aquestes activitats durant el curs, al juliol s’ofereix un casal d’estiu anomenat “A la flor de la vida”. La gent gran participant d’aquest casal és l’encarregada de fer la programació del mateix, així com de decidir les diferents sortides que es fan una vegada per setmana.