Comunitat: adults i gent gran

Envellir és l’únic mitjà que s’ha trobat per a viure molt de temps”.

Sanite Beuve

El centre d’esplai La Gresca, tot i ser una entitat que treballa principalment amb infants i joves, com a agent social del barri, es dirigeix a tota la comunitat que el conforma. N’és un exemple el col·lectiu de gent gran, que des de fa 4 anys, s’agrupa en un projecte de participació socio cultural.

El projecte, anomenat “A la Flor de la Vida”, per fer referència a l’etapa de maduresa en que es disposa de temps per a viure la vida, aplega més d’un centenar de persones. Aquests veïns i veïnes, durant l’any assisteixen a activitats setmanals de ioga, meditació, lectoescriptura, català, anglès, memòria, manualitats i xerrades, entre d’altres. També fan excursions trimestrals i altres activitats extraordiàries, algunes de les quals tenen estreta relació amb dates assenyalades.

Quan arriba l’estiu, tot just després de Sant Joan, el casal d'”A la Flor de la Vida” inicia el seu període amb activitats diverses durant 5 setmanes. Acull entre 30 i 45 persones i busca omplir de qualitat les estones, el bon clima, i l’energia que brinda l’estiu.

L’última cua del projecte A la Flor de la Vida té relació amb la incorporació d’una línia d’actuació comunitària, específicament lligada al treball i dinamització territorial i a la participació als espais comuns i locals, en xarxa amb altres entitats.

Tríptic Gent Gran curs 2023-24