Infants i Joves

(…)”Els adults pensem que un infant, com que és petit, també té uns pensaments petits, unes pors petites, unes temences petites, uns dolors petits. Pensem que els seus jocs són ximpleries, que els seus amics no tenen cap importància, (…) que les úniques coses importants per a un infant són menjar, dormir, anar a l’escola, fer els deures.

En canvi, l’infant viu unes experiències valuoses, importants, significatives, que no tornarà a experimentar mai més a la seva vida.”

Frato93′

L’experiència de l’esplai per als infants i els joves és una experiència única. Una experiència de vida que centra el seu sentit en l’educació de valors com el compromís, la solidaritat, la participació, la diversitat, la felicitat i la sostenibilitat.

L’esplai és una forma de viure el temps lliure que ofereix formes, models i espais alternatius a l’oci consumista i passiu. Pretén afavorir el creixement i el desenvolupament d’infants i joves com a subjectes actius, constructius, crítics i lliures. Alhora potencïa la construcció de relacions d’igualtat amb els altres.

Considerem l’esplai com una forma alternativa de viure el lleure que, a través d’una acció educativa global, intenta potenciar una actitud positiva, de respecte, cooperació i confiança que ajudi a la construcció d’una societat més justa i democràtica, que permeti el desenvolupament dels drets i els valors de les persones.

Els projectes que duem a terme al Centre d’Esplai La Gresca i que prenen per protagonistes els infants i joves són els següents:

L’esplai diari

S’ofereix activitats diàries, per tal de donar una resposta educativa global al lleure dels infants. Prenem com a protagonista i principal destinatari l’infant, i hi vinculem al màxim als seus interessos i necessitats, fomentant la participació compromesa dels infants i les seves famílies abans que el simple consum d’activitats.

Quan?

dilluns, dimecres i divendres del curs escolar des de les 16.30h fins les 19.00h al Centre Cívic Mancomunitat.

dimarts, dijous i divendres del curs escolar des de les 16.30h fins les 19.00h al Centre Cívic Mancomunitat.

Edats: de 3 a 12 anys

Preu:

– 2 dies a la setmana: 30€/mes
– 3 dies a la setmana: 35€/mes
– 5 dies a la setmana: 45€/mes

Tríptic infants curs 23-24

El casal jove

El casal jove és un espai relacional, de trobada i d’atenció als i les joves que promou l’aprenentatge, el lleure educatiu, l’autogestió del temps lliure i les capacitats de les noies i els nois.

Quan?

Horari: de dilluns a divendres de 16.30h a 19.30h

Lloc: a la seu de l’AAVV Can Tiana (cr. Sant Sebastià 26)

Edats: de 12 a 18 anys

Preu:

– 2 dies a la setmana: 30€/mes
– 3 dies a la setmana: 35€/mes
– 5 dies a la setmana: 45€/mes

Tríptic Joves curs 2023-24

L’Engranatge. Activitats per a joves

Els objectius del projecte són els de connectar aprenentatges, interessos i motivacions personals, xarxes relacionals i oportunitats del col·lectiu de joves de Ripollet, prevenir i controlar el deteriorament de les situacions de risc i de fracàs escolar i potenciar la participació en la vida social i cultural del municipi.

Quan?

–  Grup de 1r i 2n d’ESO: dilluns, dimecres i divendres del curs escolar des de les 16.30h fins les 19.30h a l’Institut Lluís Companys.

–  Grup de 3r i 4t d’ESO: dimarts i dijous del curs escolar des de les 16.30h fins les 19.30h a l’Institut Lluís Companys.

Activitats d’estiu. Casals, colònies, rutes i campaments

Des dels seus inicis, el Centre d’Esplai La Gresca ha organitzat activitats dirigides a infants i joves que es realitzen en determinades èpoques de l’any, a l’estiu, Setmana Santa i Nadal, tot coincidint amb les vacances escolars. Algunes impliquen el desplaçament i la descoberta d’un entorn allunyat del lloc de residència, d’altres es duen a terme en el propi barri.

Totes elles representen un “moment fort” en el ritme de l’activitat de l’esplai, en les que s’acullen els infants i joves que durant tot l’any són a l’entitat i també s’obren a tots els infants i joves del barri. Són activitats que no es poden realitzar durant la resta de l’any per manca de temps i que donen l’oportunitat d’aprendre coses noves i, a més, impliquen una descoberta personal.