Els canvis són possibles amb una ciutadania compromesa i participativa

Al Centre d’Esplai La Gresca entenem la convivència com la participació dels membres de la societat en la construcció i gestió de la mateixa. La participació no ha de considerar-se com un fi en sí mateixa, sinó com un procés i un instrument per a la construcció de ciutadania i d’una societat plural social i cultural. Des d’aquesta perspectiva, la participació social a l’entitat s’orienta cap al protagonisme de les persones, l’increment de les capacitats humanes i l’aprofundiment de la democràcia.

El Centre d’Esplai La Gresca ofereix propostes comunitàries i programes arrelats al territori. Som un espai de proximitat i de vincle per als infants, les famílies i els joves, un espai idoni per a la promoció de la cultura i de la diversitat cultural. Treballem per a la millora i la transformació social, en clau de cohesió comunitària i emancipadora.

Amb la voluntat d’unir esforços per a la millora de la qualitat de vida del barri, el Centre d’Esplai La Gresca, com a associació oberta, va impulsar la creació de la Xarxa d’Entitats del barri Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons amb l’objectiu de promoure mecanismes i espais de coordinació interinstitucional i de participació ciutadana i impulsar nous processos de planificació comunitària. La Xarxa d’Entitats del barri està formada per persones i organitzacions que compartim un mateix territori d’acció. Encara que treballem amb diferents col·lectius socials i en camps d’actuació diversos hem decidit vincular els nostres projectes per millorar-los des d’una perspectiva integral.