El valor de la transparència

La transparència és un valor definitori de la nostra entitat. El Centre d’Esplai La Gresca aposta per ser una entitat responsable, eficient i transparent amb els ingressos econòmics que rep i tracta amb rigor i eficiència la seva gestió econòmica amb l’objectiu de generar confiança i enfortir les relacions amb els usuaris i usuàries, treballadors i treballadores, col·laboradors i col·laboradores, voluntaris i voluntàries i amb tota la ciutadania en general.

Com a entitat sense ànim de lucre ens responsabilitzem a destinar els fons rebuts a l’acompliment de la nostra missió i a gestionar els recursos necessaris per dur-la a terme. Fer pública tota la informació, fomentar-ne el diàleg i la participació i propiciar el rendiment de comptes cap a tota la societat.