Compromís amb l’educació en el lleure

L’esplai pretén afavorir el creixement i el desenvolupament dels infants i joves com a subjectes actius, constructius, crítics i lliures. Alhora potencia la construcció de relacions d’igualtat amb els altres i promou valors com la solidaritat, la cooperació i el respecte. En aquest sentit, considerem l’esplai com una forma alternativa de viure el lleure que, a través d’una acció educativa global, intenta potenciar una actitud positiva, de respecte, cooperació i confiança que ajudi a la construcció d’una societat més justa i democràtica, que permeti el desenvolupament dels drets i els valors de les persones.

Els canvis socials i les noves demandes i necessitats entorn a l’educació dels infants i joves fa que l’escola no pugui assumir ella sola el repte de l’educació i menys que ho faci dins de l’horari lectiu. El teixit social, i especialment les entitats de lleure, hem generat fórmules diverses per adaptar-nos als nous temps i, conjuntament amb l’escola, la família i altres agents educatius, hem assumit la coresponsabilitat en la complexa tasca d’educar els nois i noies.

El temps lliure, però, corre el risc de convertir-se en el temps de la desigualtat. Hi ha un espai d’estratificació social entre nois i noies que cada cop més s’està concretant en el temps lliure. I és aquí on les desigualtats socials, econòmiques i culturals marquen la diferència. Veiem, doncs, que una de les funcions més importants de l’educació en el lleure serà la compensació de les desigualtats per a una població en risc d’exclusió.

Si el temps lliure ha de ser un temps educatiu, ho ha de ser per a tothom. Pensar i planificar l’educació en el lleure ha de ser pensar i planificar en clau d’integració i no d’estigmatització. El Centre d’Esplai La Gresca contribueix a que el temps lliure sigui per a tots i totes sense discriminacions. Subratllem el caràcter obert, divers i no discriminatori que han de tenir les solucions als nous reptes educatius i per tant, creiem que no han de ser objecte de negoci o d’exclusió per raons econòmiques.