Un barri amb noves formes, un barri per a les persones

La ubicació de l’entitat és el barri Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons de Cerdanyola del Vallès i Ripollet una zona perifèrica i de pas, que ha configurat la seva realitat i identitat. El barri es regeix administrativament per la Mancomunitat de Municipis, creada als anys seixanta pels Ajuntaments de Cerdanyola del Vallès i Ripollet, a qui s‘agrega l’any 2000, l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

El barri és heterogeni en termes socioeconòmics i socioculturals i es caracteritza per tenir població de més de 60 indrets diferents, per l’envelliment de la població i els conseqüents problemes que se’n deriven i per a multiocupació i les dificultats de famílies amb rendes baixes i molt baixes a fer front a les seves necessitats.

Durant el darrer any s’ha estat treballant per redefinir la diagnosi del barri de Tiana, Pont Vell i Quatre Cantons de Ripollet i Cerdanyola del Vallès, amb l’objectiu d’actualitzar les problemàtiques i les necessitats del barri més enllà de les que, com entitat, portem temps donant-hi resposta. És un barri sotmès a una forta guetització. La població que viu al barri és una població amb rendes baixes o molt baixes i que van lligades a elevades taxes d’atur, problemes relacionats amb la  desestructuració familiar, dificultats a l’hora de garantir tots els àpats diaris, mancances en educació, etc.

Un dels objectius de l’entitat és ser un agent de transformació del barri i de millora de la qualitat de vida d’infants i joves. Per això per mitjà del primer diagnòstic i d’aquest actual treballem dia a dia per:

  • Mantenir i enfortir el conjunt d’entitats i associacions organitzades entorn als sectors que representen i als interessos que persegueixen, fonamentalment de tipus veïnal, reivindicatives, culturals, educatives i d’assistència social i sanitària.

  • Potenciar la forta cohesió social per fomentar la participació ciutadana en accions socials per i amb el barri

  • Seguir impulsant el reconeixement del Centre d’Esplai La Gresca com a associació que treballa pel benestar d’infants i joves, entre els veïns i veïnes del barri, associacions i comerços.