Per a La Gresca, les persones són el seu major capital. Entendre que treballem amb i per les persones, significa entendre els equips de treball com un dels nostres principals valors.

Per aconseguir els objectius plantejats, cal que el projecte compti amb unes persones que el liderin i que tinguin clares quines són les regles del joc, el què se n’espera i el què poden arribar a aconseguir amb els resultats previstos. En aquest sentit, es té especial cura en: realitzar una bona selecció de personal, una oportuna i adequada formació, una eficient estratègia de comunicació interna i l’existència de plans d’incentivació. La claredat en tots aquests aspectes ajuda a fidelitzar les persones en el projecte i a l’organització.

Un dels aspectes a tenir en compte per l’entitat, en referència a les persones contractades, és caminar cap a estratègies que garanteixin un treball digne. Aquest concepte es basa en el reconeixement que el treball és font de dignitat personal i estabilitat familiar, i que treballar en condicions dignes és essencial pel benestar de les persones.

La Gresca compagina els projectes liderats per persones reumunerades i els projectes que són liderats per a persones voluntàries. En aquest sentit, es treballa per enfortir la relació dels equips cap a l’entitat, tot gestionant-los seguint el nostre protocol de voluntariat.

L’ORGANIGRAMA

L’òrgan de govern de la nostra entitat és l’Assemblea General de Socis i Sòcies així com l’òrgan que dirigeix i executa les decisions preses per Assemblea és la Junta Directiva.

A nivell tècnic, l’associació s’organitza segons el següent organigrama:

organigrama-gresca

 

 

organigrama-gresca