La nostra entitat, com a associació sense finalitat de lucre, obeïnt a la nostra naturalesa jurídica i per coherència amb la nostra missió, visió i valors, estem compromesos amb el conjunt de la societat i, més especialment, amb els col·lectius als quals adrecem la nostra activitat i dels qui rebem suport, tant econòmic com humà. Per tant, per a nosaltres, la transparència és un valor intrínsec que no podem defugir.

LA GESTIÓ ECONÒMICA

auditoria-gresca-2014

Auditoria 2015

Convenis i contractes amb l’administració pública

DOCUMENTACIÓ SOBRE L’ENTITAT

ESTATUTS GRESCA 2012

INSCRIPCIO REGISTRE

Junta Directiva

Inscripció Grup Interès