LA NOSTRA MISSIÓ

Educar en el temps lliure d’infants i joves i treballar per la inclusió social al barri Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons, des de i per la participació i la dinamització comunitària i de forma articulada amb el teixit associatiu.

 LA NOSTRA VISIÓ: Un altre barri és possible

Estem compromesos a orientar el nostre treball, amb les persones i la comunitat, vers:

 Un barri participatiu

Un barri compromès, crític i lluitador, que treballa per la promoció de la democràcia i la coresponsabilitat de tots els sectors socials.

 Un barri divers

Un barri solidari i acollidor, obert a la pluralitat i intercultural, que respecta les diferències.

 Un barri sense desigualtats

Un barri que lluita contra les desigualtats socials i econòmiques, on se supera la lògica del mercat i on es possibilita l’accés als serveis públics en igualtat de condicions.

 Un barri per infants i joves

Un barri per a les persones, especialment els infants i els joves, que possibilita espais de temps lliure educatiu de qualitat.

 Un barri amb identitat pròpia

Un barri amb identitat en constant procés de construcció dinàmica i diversa, un barri com a espai comunitari, dignificat i cohesionat.

 Un barri saludable i feliç

Un barri per a les persones, no contaminat, integrat al l’entorn natural.

 ELS NOSTRES VALORS

Els valors constitueixen els punts de referència que expressen la cultura de La Gresca i li atorguen identitat:

 La participació

Busquem formes de participació, implicació i coresponsabilitat.

 La solidaritat

Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació.

 La diversitat

Entenem la diversitat com una riquesa desitjable.

 La felicitat

Cerquem una ètica basada en la confiança en la persona i en la recerca de la felicitat.

 La sostenibilitat

Volem avançar cap a un món més sostenible.

 ELS VALORS DE L’ORGANITZACIÓ

Els valors de l’organització regeixen l’acció i descriuen com es duu a terme la missió de La Gresca:

 La cooperació

Volem treballar a partir de l’acció conjunta mitjançant el treball en xarxa.

 La comunicació i la coordinació

La coordinació a partir del treball en equip, amb flexibilitat organitzativa i a partir d’una comunicació transparent, permanent i transversal.

 La motivació

Incentivant el treball vers l’empatia, la implicació, la coresponsabilitat i el compromís.

 L’aprenentatge i l’acció

Afavorint l’aprenentatge permanent, l’avaluació, la millora i la transformació de la nostra acció comuna.