Quan s’acaba el curs escolar, els infants disposen d’11 setmanes de vacances a primària i 12 a secundària. Tanmateix, les famílies gaudeixen habitualment d’unes 4 setmanes de vacances concentrades al mes d’agost. Això vol dir que entre les vacances dels pares i mares i les vacances dels fills i filles hi ha una franja important de setmanes sense escola, però tampoc sense disponibilitat parental per fer-se’n càrrec.

Les activitats de vacances, doncs, compleixen les funcions socials d’assegurar l’atenció i protecció als infants quan l’escola ha tancat i la família no se’n pot fer càrrec encara; i de proporcionar als infants i joves unes oportunitats educatives diferents i complementàries a l’escola.

Des dels seus inicis, La Gresca ha organitzat activitats dirigides a infants i joves que es realitzen en determinades èpoques de l’any, a l’estiu, Setmana Santa i Nadal, tot coincidint amb les vacances escolars. Algunes impliquen el desplaçament i la descoberta d’un entorn allunyat del lloc de residència, d’altres es duen a terme en el propi barri.

Totes elles representen un “moment fort” en el ritme de l’activitat de l’esplai, en les que s’acullen els infants i joves que durant tot l’any són a l’entitat i també s’obren a tots els infants i joves del barri. Són activitats que no es poden realitzar durant la resta de l’any per manca de temps i que donen l’oportunitat d’aprendre coses noves i, a més, impliquen una descoberta personal.