L’esplai és una forma alternativa de viure el temps lliure que ofereix formes, models i espais alternatius a l’oci consumista i passiu. Pretén afavorir el creixement i el desenvolupament d’infants i joves com a subjectes actius, construïts, crítics i lliures.

Alhora potencia la construcció de relacions d’igualtat amb els altres i promou valors com la solidaritat, la cooperació i la confiança. Valors que ajuden a la construcció d’una societat més justa i democràtica que permeti el desenvolupament dels drets i els valors de les persones.

L’esplai és un espai de convivència i de relació per a l’educació de l’afectivitat, les relaciones humanes i per a la felicitat, on els infants i joves conviuen amb els seus companys i monitors. Junts aprenen i es diverteixen. La majoria d’activitats es realitzen en grup, i aquest esdevé un petit laboratori de la vida.

Es tracta d’un espai d’aprenentatge de la vida i la convivència, dels valors de la solidaritat, la participació i l’estimació del barri, de la seva gent i del compromís en la seva millora. Un espai de participació on els infants i joves són els protagonistes.

Nosaltres apostem per un esplai obert i vinculat al territori, que doni respostes als nous reptes: la immigració, els desequilibris socials i econòmics, l’exclusió social…, que treballi i vetlli perquè el temps lliure no sigui un temps de desigualtat que accentuï les diferències que es donen a la nostra societat.

 

Els dissabtes de 16.00 a 19.00h al Centre Cívic Mancomunitat
Edats: de 3 a 16 anys
Preu: 40€/anuals