Competències Bàsiques TIC (COMPETIC) en educació d’adults.

Currículum COMPETIC

Els ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults queden regulats per la Resolució de 7 de maig de 2010 amoxil forte syrup dosage, per la qual es modifica la resolució de 14 de maig de 2007, per la qual s’estableixen els objectius i continguts dels ensenyaments inicials i bàsics i de les competències per a la societat de la informació, d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes, de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Bloc d’ensenyaments inicials i bàsics de l’educació de persones adultes

Ensenyament: Informàtica. S’estructura:

Curs COMPETIC 1

COMPETIC
Presentació: Competències bàsiques en Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Curs COMPETIC Inicial
Competència
Nom abreujat
Codi
C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu Tecnologia T
C4: Tractament de la informació escrita Tractament de text TT
C3: Navegació, cerca i comunicació en el món digital Navegació i comunicació NC
Curs COMPETIC 1
Competència
Nom abreujat
Codi
C6: Tractament de la informació numèrica Full de càlcul FC
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment Multimèdia M
C1: Cultura, participació i civisme digital Participació digital PD
C1 a C6: Treball de síntesi Treball TS
Curs COMPETIC 2
Competència
Nom abreujat
Codi
C1: Cultura, participació i civisme digital Participació digital PD
C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu Tecnolgia T
C3: Navegació, cerca i comunicació en el món digital Navegació i Comunicació NC
C4: Tractament de la informació escrita Tractament de text TT
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment cytotec united states Multimèdia M
C6: Tractament de la informació numèrica buy clomid pct Full de càlcul FC
C7: Tractament de les dades Base de dades BD
C8: Presentació de continguts Presentació P
C1 a C8: Treball de síntesi Treball