ACTIC_sol_150

Què és l’acTIC?

ACTIC significa una acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació. És a dir,  és un certificat digital acreditatiu que dóna a conèixer a qualsevol empresa o administració quin nivell de coneixements tens en l’ús de les TIC.

L’Esplai La Gresca ha estat autoritzada a actuar com a centre col?laborador de la Generalitat de Catalunya i per aquest motiu, posa a disposició de les persones interessades les seves instal?lacions i recursos per a la realització de la prova d’avaluació.
L’establiment de La Gresca té uns horaris d’obertura que procuren oferir el màxim servei possible.
Els horaris per fer la prova a La Gresca són dDilluns i Divendres de 9.00 a 14.00.

Dins d’aquests horaris es podrà oferir diàriament la informació necessària a les persones que pugueu estar interessades en el reconeixement ACTIC així com el desenvolupament de les funcions de coordinació necessàries amb l’oficina gestora.
Podeu dirigir-­vos a l’entitat trucant al telèfon 93 6913675

o dirigir-­vos al C.E La Gresca personalment al Carrer Bonavista nº 6 de Ripollet per tal de rebre més informació.

També podeu trobar tota la informació a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya- Direcció General de la Societat de la Informació a: http://actic.gencat.cat o trucant al 012.