El projecte Connect@’t neix amb la voluntat d’impulsar l’accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació com a mesura per combatre l’exclusió social i la desigualtat tecnològica.

Connect@’t pretén oferir a totes aquelles persones amb dificultats recursos per a una formació adient en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació. En aquest sentit, es duen a terme tallers adaptats a les necessitats dels diferents grups d’usuaris amb l’objectiu d’adquirir coneixements bàsics d’informàtica per tal que persones que mai han tingut contacte amb ordinadors puguin començar a fer-ho sense por.

Connect@’t té com objectiu posar a disposició de l’usuari eines informàtiques i connexió a internet, que d’altra manera no tindrien, així com crear xarxes de col·laboració i treball amb les entitats i associacions del barri per tal d’afavorir el desenvolupament comunitari, tot oferint recursos tecnològics als agents socials i culturals i als veïns del barri.

Connect@’t s’ha consolidat com un espai per a l’ús de les noves tecnologies per part de la comunitat per generar dinàmiques i processos de cohesió social i d’intercanvi. Es tracta, doncs, d’un espai de trobada, real i virtual, de les entitats i la població del barri, on les mateixes persones destinatàries prenen un paper important en la dinamització del territori.

En aquest sentit, Connect@’t ofereix un punt de connexió obert a les entitats i als habitants del barri, especialment la població jove o més desafavorida socialment. D’aquesta manera es potencia l’ús de les noves tecnologies per a la població en general.

– Cursos d’informàtica per adults

– Cursos d’informàtica adaptada al teu nivell en horaris de matí o tarda
– Cursos específics de word, excel, power point- Cursos de preparació de la prova AcTIC
– Prova Actic: Dilluns i divendres de 10 a 14 hores
– Espai d’ús comunitari: punt de connexió gratuït a internet