L’Hora del Cafè és un espai de reflexió i diàleg com a mitjà d’aprenentatge i de creixement personal. Aquest projecte va sorgir de la demanda específica de les mares vinculades als diferents programes de La Gresca, que buscaven un espai per trobar-se, parlar i ser escoltades; on compartir vivències, dubtes i angoixes.

És un espai de trobada i de formació dinamitzat per una psicòloga, amb l’objectiu de prevenir situacions de risc social i afavorir la promoció, la formació i la inserció social de les persones adultes.

Les trobades es donen en un context informal, en un clima distès i relaxat, al voltant d’una taula rodona que facilita una bona dinàmica de grup amb cafè, sucs i pastes. L’estructura de les trobades és molt flexible, i sempre s’inicia i es tanca la sessió amb un moment lliure que permet generar una dinàmica participativa, flexible i deixant sempre un lloc per a la reflexió i el diàleg.

L’Hora del Cafè és una experiència que es planifica sobre la pràctica i a partir de les necessitats detectades. Això suposa modificacions i adaptacions constants en el projecte durant el curs. Les activitats s’organitzen tenint en compte les dinàmiques i les demandes del grup i s’utilitzen diverses estratègies i materials com notícies del diari, articles de revistes, anuncis publicitaris, projecció de vídeos, fitxes de treball per dinamitzar les sessions i tractar diferents temes.