El Casal Jove La Gresca és resultat del procés de diagnosi i planificació participativa del barri Pont Vell-Tiana i Quatre Cantons. D’aquest procés en van sorgir diverses propostes i línies estratègiques d’actuació, de les quals es va prioritzar l’obertura d’un espai de trobada i relació d’adolescents i joves.

El Casal Jove és una proposta de treball que parteix de la base que la transmissió i educació en valors com ara la democràcia, la participació i el sentit de la responsabilitat i el compromís seran possibles en la mesura que els joves esdevinguin protagonistes dels propis projectes, a partir de la implicació directa en la seva definició, preparació i realització.

Aquest espai, doncs, pretén adequar-se a les necessitats dels joves tenint en compte objectius de caire educatiu i pedagògic, així com objectius enfocats a les seves necessitats socials, emfatitzant la necessitat de gaudir d’un temps de lleure de qualitat.

Si volem que els joves es desenvolupin com a ciutadans responsables, compromesos i actius dins la societat a la qual viuen, hem de posar al seu abast els espais adients per a poder-ho fer, per a poder participar i sentir que és necessària la seva implicació i la seva actuacióLa participació i l’autogestió són els trets distintius del projecte associatiu del Casal Jove.

La participació quotidiana és el principal element a partir del qual eduquem. Es tracta d’un procés educatiu, gradual i transversal, que és viscut, experimentat i compartit quotidianament.

Plantegem, doncs, la participació al Casal com un procés en que tenim en compte altres actors a l’hora de prendre decisions i d’influir en la realitat, des de la proximitat, la implicació i la responsabilitat personal i grupal.

 

Destinataris:
Grup de joves I (de 12 a 14 anys)
Grup de joves II (de 15 a 16 anys)
Grup de joves III (de 17 a 18 anys)

Horari:
De dilluns a divendres de 18.00h. a 19.30h.