Des de que els infants surten de l’escola fins que els pares i mares tornen de la feina, s’estén un espai de temps en que cal assegurar la protecció i l’educació dels infants i joves. Sabem que aquest espai de temps sense recursos socials i educatius organitzats pot esdevenir un temps de desigualtat. Si es deixa l’organització d’aquest espai només en mans del mercat correm el perill de fer més profundes les diferències socials.

Per altra banda, compartim la certesa que amb el temps escolar no n’hi ha prou per assolir una formació integral dels infants i joves. Tampoc podem demanar a l’escola que assumeixi tota sola els nous reptes que la societat ens planteja. Apostem, doncs, per un model de cooperació educativa, per cercar altres espais educatius i noves oportunitats per a la convivència i l’oci, que facin possible que l’activitat educativa sigui també una realitat per a tothom més enllà de l’horari lectiu.

L’Esplai diari consisteix en un espai d’educació en el lleure, amb caràcter de servei públic, fora de l’horari lectiu escolar. L’esplai ofereix activitats diàries, per tal de donar una resposta educativa global al lleure dels infants en temps extraescolar.

Es tracta d’activitats i serveis permanents que tenen com a protagonista i principals destinataris als infants, vinculades al màxim als seus interessos i necessitats i que busquen la participació compromesa dels infants abans que el simple consum d’activitats.

Amb aquest projecte pretenem que les activitats estiguin integrades en la dinàmica comunitària del barri i compartides amb altres associacions. Aquestes activitats i serveis reforcen la identitat amb el territori i garanteixen la complicitat i la interelació associativa per no duplicar iniciatives.

Destinataris:

Grup de petits (de 3 a 4 anys)
Grup de mitjans – petits (de 5 a 6 anys)
Grup de mitjans – grans (de 7 a 8 anys)
Grup de grans (de 9 a 11 anys)

Horari:

de dilluns a divendres de 16.30h a 19.00 h

Servei de recollida a les escoles següents:

CEIP Tiana, CEIP Escursell, CEIP Sant Martí, CEIP Xarau